Phát triển trang web

Phát triển trang web là quá trình tạo và duy trì một trang web mà người dùng có thể truy cập trên internet. Nó liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau như thiết kế web, tạo nội dung và mã hóa. Phát triển trang web có thể được phân loại thành ba loại: trang web tĩnh, động và thương mại điện tử.

Các trang web tĩnh bao gồm nội dung cố định hiếm khi thay đổi. Chúng thường được sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc trang web cá nhân nơi có nhu cầu cập nhật hoặc thay đổi thường xuyên ở mức tối thiểu. Mặt khác, các trang web động phức tạp hơn và cho phép tương tác nhiều hơn. Chúng thường bao gồm các tính năng như chức năng tìm kiếm, xác thực người dùng và hệ thống quản lý nội dung. Các trang web thương mại điện tử được thiết kế dành riêng cho mua sắm trực tuyến và bao gồm các tính năng như danh sách sản phẩm, giỏ hàng và xử lý thanh toán.

Phát triển trang web rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó cho phép họ thiết lập sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ. Một trang web được thiết kế tốt có thể thu hút khách hàng mới, cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp và giúp khách hàng dễ dàng mua hàng hoặc liên hệ với doanh nghiệp. Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, việc có một trang web là điều cần thiết để các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô duy trì tính cạnh tranh. Nó cung cấp một cách để các doanh nghiệp tiếp cận đối tượng rộng hơn, xây dựng nhận diện thương hiệu và thiết lập uy tín.