Nhà Ricardo Rogers

NHÀ RICARDO ROGERS

Dự án này dành cho đại lý bất động sản Ricardo Rogers. Dự án này bao gồm thiết lập blog, tính năng trò chuyện trực tiếp, chọn tham gia email, biểu mẫu liên hệ, tích hợp video, tích hợp MLS, v.v.! Tôi cũng cung cấp huấn luyện + đào tạo liên tục sau khi ra mắt.