Cải tạo nhà trọn gói

CẢI TẠO NHÀ HOÀN TOÀN

Dự án này được hoàn thành cho công ty Full Circle Home Renovations. Công ty này chuyên cải tạo ở cấp độ dân cư và thương mại. Dự án này bao gồm thiết kế thương hiệu và logo, thiết kế trang web, các yếu tố thiết kế đồ họa, xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội, dịch vụ tư vấn và huấn luyện tiếp thị trên mạng xã hội.